سخن مدیر

مشاغل بسیار موفق از کارمندانی بهرمند هستند که بیشترین رابطه را با کار خود دارند. اما فراهم کردن محیطی که بستر را برای درگیر کردن کارمندان با کار فراهم کند بسیار سخت است. به طور خلاصه میتوان گفت که کارمندان خواهان تصمیم گیری خیرخواهانه مدیران، امنیت شغلی و سهمی از موفقیت کار هستند. با توجه به تمامی این موارد میتوان فرهنگ سازی خوبی در کار انجام داد. تجربه نشان داده است که این فرهنگ سازی باعث افزایش بسیار زیاد در فروش و مهمتر از آن سود دهی در کار میشود. سختی ماجرا در نحوه ایجاد فرهنگی عقلایی در کار است که به گواهی هفت سال تلاش من در این زمینه اصلا کار ساده ای نیست.کارمندان اول از همه به دنبال امنیت شغلی هستند. آنها متوجه وضعیت بازار هستند. با این حال اگر از مستبدانه نبودن فرایند تصمیم گیری مدیریت اگاه باشند زمان زیادی برای کاستن از نگرانی در مورد امنیت شغلی لازم است.بعد از امنیت شغلی، کارمندان سهمی از خروجی کار را میخواهند. بیشتر اوقات آنها از به زبان آوردن این موضوع عاجزند به این علت که نمیدانند کارها چطور پیش میرود و به پول میرسند. حال آنکه با در دست داشتن اطلاعات و روش کار سهمی از حاصل کار را طلب میکنند.

 در اینجا خلاصه ای از نحوه انجام فرایند فرهنگ سازی را توضیح میدهم:

  • ما هر هفته جلسه ای با تمامی اعضای شرکت و با دستور کار کتبی داریم. این جلسه بصورت ویدویی ضبط و بر روی وب لاگ اختصاصی شرکت گذاشته میشود تا کارمندان و شیفت شب به آن دسترسی داشته باشند. در این جلسه من به توضیح مسایل مالی شرکت، موفقیت های فروش، خرید تجهیزات، پیشرفت های کاری و عقب نشینی ها می پردازم. هفته به هفته تمامی کارمندان شرکت ما از حقایق عریان کار و وضعیت درآمد و ترازنامه شرکت اگاه میشوند. اگر در این شرکت کار میکنید از حقیقت اینکه چه چیزی در حال اتفاق افتادن است اگاه میشوید. همچنین ما سعی در شناخت موفقیت های خاص و عمومی شرکت داریم.
  • همه کارمندان این شعار را سرلوحه کار خود قرار داده اند که موفقیت، حاصل کار تیمی است و می بایست به سوی مشکلات هجوم برد نه اینکه از انها فرار کرد.
  • در محیط کارگاه صفحه نمایشی تعبیه شده است که فروش روزانه، اطلاعات پاداش های داده شده و اطلاعات دیگر مربوط به کار را نشان می دهند.
  • ما طرحی مبنی بر پر داخت 20 درصد سود خالص به کارکنان به عنوان پاداش را داریم.
  • ما از کار کردن با افراد منفی باف در شرکتمان جلوگیری میکنیم. نتیجه این امر بهره مندی از کارمندان کاملا آگاه از کار و روش درآمدزایی شرکت است که از مقدار پاداش استحقاقی خود آگاه هستند.

انجام این کار بسیار سخت است. کاری که هیچ وقت پایان نمییابد و گاهی اوقات مسیر را اشتباه میرویم.هیچکدام از ما راهی به غیر از این برای رسیدن به نتیجه مطلوب نخواهیم داشت. برای بحث و تبادل نظر بیشتر برای من ایمیل بفرستید. از شنیدن نظرات شما خوشحال میشوم.

                                                                                                                  محمودرضا یکتاپور

مدیر چاپخانه دیجیتال یکتانقش